Leasingi

Nie chcesz angażować środków firmy, a potrzebujesz sprzętu bądź środków transportu? Brak nowoczesnego sprzętu komputerowego, gastronomicznego czy licencji na oprogramowanie hamuje rozwój Twojego biznesu? Leasing może być rozwiązaniem Twoich kłopotów!

Leasing jest formą finansowania wybieraną zarówno przez duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

To forma finansowania łączącą elementy kredytu oraz dzierżawy.

Leasingobiorca ma wyłącznie prawo do użytkowania przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie, która zawierana jest na czas określony, a przedmiot leasingu nie stanowi własności leasingobiorcy. 

Wyróżniamy:

leasing operacyjny – Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są miesięczne raty leasingowe. 

Do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT, a więc przy tej formie leasingu w przeciwieństwie do leasingu finansowego nie ma obowiązku opłacania podatku VAT w całości już na samym początku trwania umowy leasingowej.

 leasing finansowy –  przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasing operacyjny a leasing finansowy w tym zakresie znacząco się różni. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu.
Facebook
Instagram
Scroll to Top